Bild på en glad man i labrock vid ett mikroskop.

SOF – Styrgruppen för odontologisk forskning